Digitalizacja to inaczej ucyfrowienie, czyli nadanie danym oraz informacjom pisanym i drukowanym (pochodzącym z nośników magnetycznych bądź innych) postaci cyfrowej.

Mapa rastrowa - mapa Polski - PanGeo Geodeta

Digitalizacja - co to jest?

Digitalizacja, lub inaczej dygitalizacja, oznacza wprowadzenie do pamięci komputera materiałów drukowanych lub rękopiśmiennych za pomocą skanowania. To proces, dzięki któremu przetwarza się analogowe materiały w formę cyfrową za pomocą skanowania bądź fotografowania.

Zwykle pojęcie to jest używane w bibliotekach, archiwach oraz muzeach. W środowisku  geodezyjnym również się z niego korzysta np. przy okazji digitalizacji mapy.

Digitalizacja mapy

Digitalizacja mapy zwykle odbywa się z użyciem skanera wielkoformatowego, który jest dopasowany wymiarem do wymiarów mapy. Musi być przeprowadzona z dużą dokładnością, żeby precyzyjnie odwzorować obraz mapy. Skaner powinien cechować się wysoką rozdzielczością. Po zeskanowaniu sprawdza się jeszcze cały dokument, żeby móc wprowadzić poprawki i usunąć takie elementy, jak zabrudzenia, wgniecenia i przetarcia. W przypadku map mogą one wprowadzać odbiorcę w błąd.

Digitalizacja a cyfryzacja

Może się wydawać, że pojęcia digitalizacja i cyfryzacja będą miały podobne znaczenia. I choć są one ze sobą często mylone, oznaczają coś innego. Cyfryzacja składa się z:

  • rozwoju e-usług w sieci,
  • zwiększenia dostępu do szybkiego internetu,
  • a także rozwoju kompetencji u obywateli w obszarze korzystania z Internetu, zachęcanie do tego.

Cyfryzacja ma na calu podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia dostępności do Internetu, wdrażaniem nowych technologii na co dzień.