Kataster nieruchomości, często historycznie nazywany katastrem gruntowym to publiczny spis wszelkiego rodzaju gruntów, budynków oraz ich właścicieli.

Kataster nieruchomości

Kataster nieruchomości jest w Polsce regulowany przez art. 2 pkt 8 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Kataster - dane publiczne

Ewidencja gruntów i budynków należy do ewidencji publicznych (usystematyzowanego zbioru danych dotyczących danej dziedziny).

Kataster - co to jest?

Kataster jest to specjalny rejestr nieruchomości, który zawiera wiele danych, m.in.:

  • powierzchnię nieruchomości (domu, działki, mieszkania),
  • wartość nieruchomości,
  • kto jest właścicielem nieruchomości (osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy).

Kataster jest podstawą, aby założyć księgę wieczystą dla nieruchomości, ponieważ zawiera dane, które pozwalają na identyfikację nieruchomości, a tak ze ich geometryczny opis. Geodeta nanosi kształt działek katastralnych na mapę katastralną. Tym sposobem tworzy obraz przestrzennej relacji pomiędzy działkami oraz budynkami. W Polsce do rejestru katastralnego należy wpisać jeszcze wiele milionów nieruchomości. 

Kataster nieruchomości - jaki ma cel?

Wdrożenie katastru w Polsce jest ważne z punktu widzenia wielu miejsc, gdzie będzie można z niego korzystać. W jakich dziedzinach będzie można korzystać z zasobów katastru nieruchomości:

  • podatki – wprowadzenie podatku katastralnego,
  • zagospodarowanie przestrzenne,
  • ochrona środowiska (obszary chronione),
  • polityka kredytowa,
  • ubezpieczenia,
  • obrót nieruchomościami.