Mapa geodezyjna to płaskie odwzorowanie powierzchni Ziemi. Mapa geodezyjna obejmuje nie tylko dane o ukształtowaniu terenu, ale także zawiera informacje o zagospodarowaniu działki, o uzbrojeniu terenu oraz dane z ewidencji gruntów i budynków. 

mapa geodezyjna

Mapa geodezyjna - cena

Koszt mapy geodezyjnej wykonywanej przez uprawnionego geodetę jest zależny m.in. od obszaru, jaki ma być zawarty na mapie, od dostępności informacji itp. Z tego powodu jej wycena jest indywidualna i każdorazowo sporządzana dla poszczególnych zapytań od Klientów. 

Najczęściej ceny map oscylują od kwot podanych poniżej:

 • mapa zasadnicza – ok. 50 zł,
 • mapa do celów projektowych – od 500 do 1500 zł,
 • mapa inwentaryzacyjna – od 1000 do 1500 zł,
 • mapa multimedialna – darmowa.

 

Mapa geodezyjna - gdzie uzyskać?

Mapy geodezyjne najczęściej dzielą się na rodzaje:

 • mapę do celów projektowych, którą przygotowuje wykwalifikowany geodeta,
 • mapę zasadniczą, którą można uzyskać we właściwym dla miejsca nieruchomości Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego,
 • mapę inwentaryzacyjną wykonywana po zakończeniu różnych etapów budowy przez geodetę,
 • mapę multimedialną dostępną w sieci internetowej pod adresem Geoportalu.

Mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna

Mapa zasadnicza jest wymagana przy procesie kupna działki, podziale nieruchomości, czy przy składaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jej kserokopię uzyskać można we właściwym Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego. Koszt oscyluje wokół kilkudziesięciu złotych. Na mapie zasadniczej znajdują się granice poszczególnych działek oraz media, jakie się na nich znajdują. Zdarza się, że na mapie zasadniczej są zawarte mapy poszczególnych działek budowlanych. Mapy zasadnicze są dość rzadko aktualizowane, dlatego dane na nich zawarte służą zazwyczaj do celów informacyjno-poglądowych. Jako uzupełnienie mapy zasadniczej używa się mapy ewidencyjnej, czyli katastralnej. W dobie cyfryzacji mapy ewidencyjne przeobraziły się w mapy numeryczne, cyfrowe. Na mapie ewidencyjnej znajdują się informacje takie, jak:

 • granice działek (nieruchomości) wraz z numerami,
 • klasa i rodzaj gruntu,
 • adresy budynków,
 • położenie działek wraz z budynkami w przestrzeni.

Mapa geodezyjna

Mapa geodezyjna jest sporządzana przez wykwalifikowanego geodetę na podstawie wytycznych zawartych w rozparzeniach właściwych ministerstw. Posiada ona szereg informacji, m.in.:

 1. skalę – mapy zasadnicze przedstawiane są w różnych skalach zależnie od formatu papieru oraz dokładności mapy, jaką planuje się uzyskać. Poniżej podane skale są najczęściej wykorzystywane:
  • 1:250 dla obszarów o dużym zagęszczeniu obiektów,
  • 1:500 – 1:1000 dla obszarów wysoko zurbanizowanych,
  • 1:1000 – 1:2000 dla średnio zurbanizowanych obszarów,
  • 1:5000 dla obszarów rolnych i leśnych.
 2. obiekty;
 3. nazwy, skróty, oznaczenia (zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Ministra);
 4. nazwę;
 5. godło;
 6. geodezyjny układ odniesienia;
 7. siatka kwadratów;
 8. podział administracyjny.