Tyczenia budynku – co to jest i po co się wykonuje? Wytyczenie budynków i budowli to zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie położenia projektowanych obiektów w terenie. Prace związane z tyczeniem obiektów budowlanych wykonywane są przed rozpoczęciem budowy. Obowiązkowi geodezyjnego wytyczenia podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w Art. 29 ust. 1 Prawo Budowlane. Po zakończeniu czynności wytyczenia geodeta zobowiązany jest do umieszczenia wpisu w dzienniku budowy, a także do przekazania inwestorowi szkicu wytyczenia.

działka budowlana

Gdzie zgłaszamy?​

Geodeta czynność wytyczenia budynku zgłasza pracę geodezyjną w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Formalności niezbędne do tyczenia budynków

Tyczenie budynku wykonywane jest po wydaniu pozwolenia na budowę. Geodeta po wyznaczeniu budynku na działce dokonuje wpisu w dziennik budowy.

Tyczenie budynku - ile trwa?

Czas wykonania standardowego tyczenia budynku to 2 – 3 godziny. Termin wykonania tyczenia ustalany jest indywidualnie z klientem

Tyczenie budynków - metody

  • Sposób tyczenia uzależniony jest od wymagań dokładnościowych konstrukcji wytyczanego obiektu. Dla budynków mieszkalnych najczęstszą praktyką jest tyczenie na tzw. ławach ciesielskich.
    Jest to metoda oznaczania przebiegu osi konstrukcyjnych budynku w sposób trwały, zapewniający możliwość odtworzenia osi w czasie trwania budowy.
    Wytyczane ławy oddalone są od miejsc przecięcia osi konstrukcyjnych ok 1.5 – 2 m dzięki czemu są mniej podatne na zniszczenia podczas prac budowlanych, na przykład podczas prowadzenia wykopu pod fundament. Na poziomych deskach ław wytyczane są dokładnie osie konstrukcyjne i utrwalane wbitym gwoździem. Każda wytyczona oś opisana jest na ławach, co ułatwia orientacje podczas dalszych prac budowlanych.
    Ponadto na poziomych deskach ław wytyczany jest poziom posadowienia posadzki zapisany w projekcie budowlanym.

Tyczenie budynku - cena

Cena wytyczenia budynku zależna jest od ilości osi konstrukcyjnych ścian nośnych, które mają zostać wytyczone na działce.