Znak graniczny to z definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. nr 45, poz. 453) znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. W praktyce oznacza punkt, gdzie linia będąca granicą działki ulega załamaniu, czyli następuje zmiana kierunku granicy działki.

Znak graniczny działki

Znak graniczny działki ma najczęściej postać betonowego prostopadłościennego słupka lub kamienia, który jest osadzony w gruncie i posiada wyryty krzyżyk “+” na górnej powierzchni.

Znak graniczny państwa

Znak graniczny państwa jest określony przez umowy międzynarodowe zawarte między państwami, które oddziela. Takie umowy zawierają informacje o kształcie, wymiarach, kolorystyce oraz o zasadach utrzymywania znaków granicznych. 

Znak graniczny - jak wygląda?

Znaki graniczne stanowią istotną część granicy działki. Zgodnie z prawem tylko i wyłącznie uprawniony geodeta może znaki graniczne ustawiać. Natomiast niszczenie lub przesuwanie znaków granicznych jest karalne grzywną. Nie można zatem wykopać takiego znaku ani go samodzielnie przesunąć. Znaki graniczne są ustawiane dokładnie w miejscu załamania się linii będącej granicą działki. Ich umiejscowienie jest wyliczane przez geodetę z dokładnością do kilku centymetrów. Obowiązkiem posiadacza działki lub działek, które rozgranicza znak graniczny jest dbanie o taki znak lub znaki (jeśli jest ich kilka). Dbanie oznacza ochronę przed zniszczeniem.

Znak graniczny według definicji w prawodawstwie powinien być wykonany z wytrzymałego materiału. Najczęściej jest to słupek lub mniejszy kafelek z betonu ze znakiem “+” na górnej powierzchni. Znak graniczny może także być wykonany z plastiku lub metalu. Odpowiednio oznakowany nie powinien zostać przeoczony.