Budowla według obowiązującego w Polsce prawa budowlanego (art. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333) to każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem, bądź obiektem małej architektury. 

budowla - PanGEO Jakub Zieliński

Budowla definicja

Definicja budowli określa różne rodzaje różne rodzaje obiektów budowlanych z wyłączeniem budynku i obiektu małej architektury.

Co jest budowlą?

Budowlą jest np. lotnisko, wiadukt, most, czy tunel. Szczegółowo określają to zapisy w ustawie Prawo Budowlane.

Budowla

Zgodnie z zapisami w ustawie budowlami są:

 • lotniska, pasy startowe,
 • mosty, wiadukty, estakady
 • tunele i przepusty,
 • linie kolejowe,
 • sieci techniczne,
 • maszty,
 • budowle ziemne i obronne, ochronne i hydrotechniczne,
 • billboardy, które są trwale związane z gruntem,
 • zbiorniki,
 • instalacje przemysłowe wolnostojące,
 • wolnostojące urządzenia techniczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • miejsca gromadzenia odpadów,
 • stacje uzdatniania wody,
 • konstrukcje oporowe,
 • przejścia dla pieszych znajdujące się nad ziemią, jak i pod nią,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • obiekty sportowe,
 • cmentarze, pomniki,
 • fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, które są odrębną częścią przedmiotów składających się na całość użytkową.