Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – według definicji można określić ją jako zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań, które powstały w trakcie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dokumentacja geodezyjna - PanGEO geodeta Gniezno - Jakub Zieliński

Dokumentacja geodezyjna - co to jest?

Na dokumentację geodezyjną i kartograficzną do celów prawnych składają się mapy, protokoły, odpisy, wykazy i inne dokumenty, które ze względu na urzędowe klauzule umożliwiają dokonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub notarialnym.

Kto może wykonać dokumentację geodezyjną?

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną do celów prawnych może wykonać jedynie doświadczony geodeta uprawniony w zakresie 2. Zapraszam do kontaktu.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna do celów prawnych

Geodeta, w zależności od posiadanego zakresu uprawnień, może wykonywać także dokumentację geodezyjną do celów prawnych. Może się ona okazać niezwykle przydatna w sprawach takich jak:

  • podział nieruchomości,
  • nabycie, sprzedaż lub przekazanie nieruchomości,
  • połączenie lub podział nieruchomości,
  • zniesienie współwłasności,
  • ustalenie służebności gruntowych,
  • badanie rozbieżności w treści Ewidencji Gruntów oraz Księgi Wieczystej,
  • wykonywanie map do celów prawnych.