Droga publiczna to droga, której użytkownikiem może być każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, wyjątkami i ograniczeniami. Dostęp do tej drogi musi być powszechny i nie może ona stanowić własności osoby prywatnej.

droga publiczna - Baza pojęć PanGEO Geodeta Gniezno Jakub Zieliński

Drogi publiczne - rodzaje

Drogi publiczne w Polsce możemy podzielić na:

   • drogi krajowe
   • drogi wojewódzkie
   • drogi powiatowe
   • drogi gminne

Droga publiczna wymogi

Aby zaliczyć daną drogę jako publiczną, musi ona spełnić określone warunki,  a decyzję o tym wydaje odpowiedni organ zarządzający, w zależności od rodzaju drogi. Szczegółowe informacje znajdują się w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

Jak sprawdzić czy droga jest drogą publiczną?

Na etapie wyboru działki pod budowę naszego wymarzonego domu często nie pamiętamy o jednej z kluczowych kwestii – czy dojazd do naszej działki będzie bezproblemowy i kto właściwie tą drogą zarządza?

Warto wiedzieć, że wszystkie rodzaje dróg publicznych w Polsce podlegają obowiązkowemu wpisowi do ewidencji dróg publicznych. Aby uzyskać informację na temat drogi, która nas interesuje można zrobić dwie rzeczy: zadzwonić na numer umieszczony na stronie internetowej danego organu lub wysłać do odpowiedniego organu wniosek o udzielenie informacji publicznej z zapytaniem, czy dana droga znajduje się w ewidencji dróg publicznych. 

Organy zarządzające drogami publicznymi w Polsce dzielą się w zależności od rodzaju drogi:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – ewidencja dróg krajowych
 • Zarząd Województwa – ewidencja dróg wojewódzkich
 • Zarząd Powiatu – ewidencja dróg powiatowych
 • Wójt – ewidencja dróg gminnych

Droga publiczna a droga wewnętrzna

Główną różnicą pomiędzy drogą publiczną a wewnętrzną jest to, że właścicielem drogi wewnętrznej, poza Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego, może być także osoba prywatna.