Ekspektatywa ma zastosowanie w przepisach odnoszących się do oczekiwania na nabycie lokalu np. mieszkaniowego. Stanowi tzw. przyszłą wierzytelność, czyli prawo do jakiegoś dobra, które zostanie nadane w przyszłości.

ekspektatywa

Ekspektatywa - przepisy

Ekspektatywa określa prawo majątkowe przyszłe. Co to oznacza? Oznacza to, iż warunki prawne, aby dana wierzytelność powstała nie zostały jeszcze w pełni spełnione, więc w danej chwili wierzytelność ta nie może mieć miejsca, ale jest zapewnienie, że będzie mieć miejsce w przyszłości. Zasady ekspektatywy reguluje prawo o spółdzielniach mieszkaniowych, a zasady jej rozliczania ustawa o podatku dochodowym.

Ekspektatywa - zbywalność

Ponieważ ekspektatywa jest prawem majątkowym, jest też zbywalna i dziedziczna. Zbycie ekspektatywy ma formę aktu notarialnego. Najczęściej ekspektatywę nabywa się na początku procesu inwestycyjnego prowadzonego przez spółdzielnię lub dewelopera. Jest ona gwarancją przeniesienia odrębnej własności lokalu na nabywcę, gdy ten lokal będzie już do tego gotowy i wszystkie wymogi prawne będą spełnione.