Ekspektatywa ma zastosowanie w przepisach odnoszących się do oczekiwania na nabycie lokalu np. mieszkaniowego. Stanowi tzw. przyszłą wierzytelność, czyli prawo do jakiegoś dobra, które zostanie nadane w przyszłości.

ekspektatywa

Ekspektatywa - przepisy

Ekspektatywa określa prawo majątkowe przyszłe. Co to oznacza? Oznacza to, iż warunki prawne, aby dana wierzytelność powstała nie zostały jeszcze w pełni spełnione, więc w danej chwili wierzytelność ta nie może mieć miejsca, ale jest zapewnienie, że będzie mieć miejsce w przyszłości. 

Zasady ekspektatywy reguluje prawo o spółdzielniach mieszkaniowych, a zasady jej rozliczania ustawa o podatku dochodowym.

Ekspektatywa - zbywalność

Ponieważ ekspektatywa jest prawem majątkowym, jest też zbywalna i dziedziczna. Zbycie ekspektatywy ma formę aktu notarialnego. Jej zawarcie – nie. Najczęściej ekspektatywę nabywa się na początku procesu inwestycyjnego prowadzonego przez spółdzielnię lub dewelopera. Jest ona gwarancją przeniesienia odrębnej własności lokalu na nabywcę, gdy ten lokal będzie już do tego gotowy i wszystkie wymogi prawne będą spełnione.