Księga wieczysta to nazwa publicznego rejestru, w którym zapisane są dane dotyczące nieruchomości. Dane w niej zawarte pozwalają na uzyskanie klarownego obrazu sytuacji prawnej nieruchomości, np. komu przysługują prawa do nieruchomości etc.

Księga wieczysta

Księga wieczysta online

Od jakiegoś czasu Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło możliwość przeglądania zapisów w Księgach Wieczystych online. Wystarczy znać elektroniczny numer Księgi Wieczystej. Przeglądanie Księgi wieczystej w wersji elektronicznej jest bezpłatne.

Co to jest Księga wieczysta?

Księga Wieczysta zawiera zapisy odnośnie właścicieli nieruchomości oraz ich praw. Dodatkowo zapisane są w niej wszelkie dane dotyczące nieruchomości, m.in.: numer ewidencyjny działki, powierzchnia itd.

Księga wieczysta - jak sprawdzić?

Aby sprawdzić zapis w Księdze Wieczystej należy znać jej numer. Można to zrobić obecnie na dwa sposoby:

  • we właściwym oddziale sądu rejonowego, w wydziale ksiąg wieczystych,
  • przez internet.

Jeśli nie znamy numeru Księgi Wieczystej, wówczas należy udać się do odpowiedniego wydziału sądu rejonowego właściwego dla umiejscowienia nieruchomości. Tam uzyskamy wszelkie informacje nt. ksiąg wieczystych. Są to informacje jawne. 

 

Elektroniczna księga wieczysta

Za pomocą portalu internetowego dotyczącego Ksiąg Wieczystych w Polsce możemy poznać sytuację prawną oraz szczegóły nieruchomości. Najpierw należy jednak uzyskać elektroniczny numer Księgi Wieczystej. Samo przeglądanie Ksiąg wieczystych jest nieodpłatne. W przypadku jednak, gdy potrzebny jest nam wypis z Księgi Wieczystej, odpis, zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej, odpowiednia opłata musi zostać uregulowana.