Mapa do celów opiniodawczych stanowi część mapy zasadniczej, która dotyczy danego fragmentu terenu. Można ją uzyskać we właściwym dla nieruchomości urzędzie gminy.

Mapa do celów opiniodawczych

Mapa do celów opiniodawczych - cena

Cena mapy do celów opiniodawczych zależy w głównej mierze od miejsca, w którym ubiegamy się o taki dokument. Zależna jest także od formatu, w jakim mapa ma być wydana przez organ. Urzędy działają według ściśle określonych zasad i schematów, co może mieć przełożenie np. na czas oczekiwania na wydanie mapy do celów opiniodawczych.

Mapa do celów opiniodawczych - co to jest?

Mapa do celów opiniodawczych może być w 3 formach, takich jak:

  • mapa zasadnicza;
  • mapa ewidencyjna;
  • mapa sytuacyjna.

Mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych

Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych

Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne. Obejmuje obszar całego kraju, przez co nie jest dokładna. Mapę zasadniczą można uzyskać w Samorządowym Wydziale Geodezji i Kartografii. Jeśli dla danej działki został opracowany wcześniej plan zagospodarowania przestrzennego, który dostarcza informacji odnośnie tematu przedmiotu budowy, określa, czy istnieje możliwość, aby działka mogła być zabudowana, to jest to dobra sytuacja. Taki plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, wtedy należy zwrócić się do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na danej działce. W takim przypadku warto wcześniej sporządzić mapę do celów opiniodawczych, gdyż na decyzję z urzędu można czekać długo, a w międzyczasie na podstawie tej mapy będzie można wszystko dokładnie zaplanować.