Służebność gruntowa to np. użyczenie sąsiadowi przejazdu przez naszą działkę, ponieważ nie ma innej drogi dojazdu do jego działki. Służebność gruntową reguluje Kodeks Cywilny (art. 285). To jedno z ograniczonych praw rzeczowych, które zezwalają na korzystanie z rzeczy innej osoby w ograniczonym zakresie.

Służebność gruntowa - kiedy wygasa?

Służebność gruntowa wygasa i nie ma już zastosowania w przypadku, gdy nie korzysta się z niej przez okres co najmniej 10 lat. 

Jak ustanowić służebność gruntową?

Służebność gruntowa może mieć różne formy zapisu:

  • zapis w księdze wieczystej,
  • umowa,
  • orzeczenie sądowe lub administracyjne,
  • zasiedzenie.

Służebność gruntowa - co oznacza?

Służebność gruntowa może mieć różne postacie. Może oznaczać pozwolenie na wykorzystanie naszej działki na dojazd do nieruchomości sąsiada lub sąsiadów. Może mieć formę zezwolenia na wybudowanie przez sąsiada budynku tak, że jego okna, czy furtka będą się otwierały w przestrzeni naszego gruntu. Służebność gruntowa może polegać także na nałożeniu pewnych ograniczeń, np. ograniczenia maksymalnej wysokości budynku sąsiadującego z naszą nieruchomością, nawet jeśli przepisy prawa na to zezwalają. Dotyczy to wówczas także nasadzeń, czyli wysokich drzew, krzewów itp. 

Służebność gruntowa

Z zasady służebność gruntowa ma służyć zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej (czyli nieruchomości należącej do osoby, dla której ustalana jest służebność) a czasem wręcz umożliwienie właścicielom korzystania z tej nieruchomości.

Służebności nie można zbyć. Jej właścicielem (nieruchomości obciążonej) jest właściciel gruntu. Nawet po sprzedaży gruntu innej osobie, ta osoba jest właścicielem służebności i powinna ją utrzymać.