Granica działki to linia łamana lub odcinek, stanowiąca część obwodu działki i wyodrębniająca powierzchnię, co do której prawo jest jednorodne. Definicję granicy działki reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z którą (§ 9.1.)

Granica działki - jak ustalić

Aby ustalić właściwy przebieg granic działki warto skorzystać z usług uprawnionego geodety. Dokładnie wymierzy nieruchomość i ustali właściwy przebieg granic działki.

Rozgraniczenie nieruchomości

Może zdarzyć się, że kilka nieruchomości posiada wspólną granicę. Aby uniknąć niejasności, warto ustalić właściwy przebieg granic i rozgraniczyć nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości - granice działek

Rolą uprawnionego geodety jest ustalenie aktualnego stanu przebiegu granic działki. Granica może być bowiem sporna dla właścicieli nieruchomości lub zapisy w ewidencji gruntów mogą nie być aktualne. W takich przypadkach zaangażowanie geodety posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia jest niezbędne. 

Rozgraniczeniem nieruchomości nazywa się ustalenie granic działki oraz właściwe wytyczenie i umiejscowienie znaków granicznych. Geodeta dokonuje rozgraniczenia w oparciu o wszelką dostępną dokumentację, nawet jeśli zapisy nie są spójne. Dokonuje niezbędnych pomiarów i stara się odtworzyć właściwy przebieg granic nieruchomości gruntowej.

Kiedy granica ma znaczenie?

Ustalenie linii granicznych ma znaczenie w przypadku postępowań administracyjnych oraz cywilnych obejmujących:

  • podział lub scalenie gruntów,
  • wymianę gruntów,
  • podział lub scalenie nieruchomości,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • modernizacji ewidencji gruntów,
  • odnowy operatu ewidencji gruntów.